Beschermingsplan bruinvis wordt uitgevoerd

DEN HAAG – Nederland maakt werk van de aanbevelingen uit het Bruinvisbeschermingsplan. De visserijsector kan aan de slag met ‘pingers’ en camera’s aan boord. Onderwatergeluid krijgt in het beschermingsplan prioriteit. De Tweede Kamer is door staatssecretaris Dijksma uitvoerig geïnformeerd over de voortgang van de implementatie van de aanbevelingen uit het Bruinvisbeschermingsplan. Er is voor vier jaar een wetenschappelijke adviescommissie ingesteld, bestaande uit drie (inter)nationale, ervaren en onafhankelijke experts op het gebied van ecologisch onderzoek, die een kennisagenda opstelt en waakt over samenhang en kwaliteit van het onderzoek.

Lees verder:   Visserijnieuws