Bruinvissen in Antwerpse haven

Antwerpen, 20 juni 2013 – De zeezoogdierendatabank BMM maakte melding van 2 waarnemingen van bruinvissen in de Antwerpse haven.

Een eerste waarneming betreft een levende bruinvis, zwemmend in de Schelde-Rijnverbinding – zie melding.

Een tweede melding heeft het over een dode bruinvis in staat van ontbinding, drijvend in het Kanaaldok B2 tussen Lillo Brug en Zandvliet Sluis – zie melding.