Jagen op vinvissen in IJsland – een kostbare en gevaarlijke hobby

Walvisschip en harpoen voor de jacht op gewone vinvissen in Hvalfjordur, IJsland

Het was een enerverende week voor mensen die de zieltogende walvisvaartindustrie in IJsland volgen. Het is inmiddels bijna drie jaar geleden dat de walvisschepen van de eenzame IJslandse vinvisjager Kristjan Loftsson voor het laatst een gewone vinvis doodden, in 2010 dus. Begin mei kondigde Loftsson echter aan zijn schepen voor een nieuw seizoen te willen laten uitvaren, om jacht te maken op deze bedreigde diersoort.

Bron: Nieuwsbank

Het is voor niemand echt duidelijk waarom hij een groot deel van zijn aanzienlijke fortuin blijft steken in het doden van vinvissen. Toen hij in 2009 weer als eerste op walvissen ging jagen, verwachtte hij volgens eigen zeggen aan zijn bloederige activiteiten elk jaar 40 miljoen Amerikaanse   dollar te zullen verdienen. In 2009 en 2010 doodden zijn schepen in totaal 273 gewone vinvissen. Desondanks heeft hij nog steeds niet al het buitgemaakte vlees aan Japan verkocht en houdt hij de lippen stijf op elkaar over de vraag of hij met zijn jacht zelfs maar quitte speelt.
Het ziet ernaar uit dat het doden van al deze walvissen gewoon de hobby van een succesvolle zakenman is, die een voorliefde koestert voor een industrie die in zijn ogen een belichaming vormt van de IJslandse identiteit.
Als dat werkelijk zo is, dan is het wel een kostbare en wrede hobby. Een hobby die een bedreiging vormt voor het voortbestaan van de op een na grootste walvissoort ter wereld. Bovendien dreigt hij een wig te drijven tussen IJsland en potentiele internationale bondgenoten, met schadelijke   gevolgen. En daar komt nog bij dat de reacties in IJsland zelf erop wijzen dat zijn recente aankondiging zorgt voor een grotere kloof tussen het kleine aantal mensen dat van de walvisvaart leeft enerzijds, en de organisaties die de omvangrijke toeristische industrie en het walvistoerisme   vertegenwoordigen anderzijds. De VS en de EU-landen maakten lange tijd geleden al duidelijk het niet eens te zijn met de jacht op gewone vinvissen in IJsland. De VS besloten in het verleden zelfs tot diplomatieke sancties naar aanleiding van walvisjachtactiviteiten in IJsland.  Aangezien de schepen van de heer Loftsson de afgelopen twee jaar hun dure ligplaatsen niet hebben verlaten, bleven de sancties eveneens beperkt.  Het recente dreigement dat de walvisschepen weer zullen uitvaren, is in Washington DC echter opgevat als een regelrechte uitdaging aan het adres van de Amerikaanse regering.  Ook de New York Times besteedde aandacht aan het onderwerp. De krant meldde hoe het nieuws in tenminste een nationale IJslandse krant werd beschreven als een verontrustende ontwikkeling. De activiteiten van Loftsson beginnen ook tegenstand bij het publiek te oogsten. Mensen maken zich grote zorgen over de negatieve gevolgen van de jacht op gewone vinvissen op de ontwikkeling van de groeiende toeristenindustrie in IJsland.  De dag na de bekendmaking door Loftsson tekenden vier toonaangevende IJslandse organisaties, Icewhale, de Travel Industry Association, de Icelandic Tourism Association en de Icelandic Animal Welfare Association, protest aan tegen het voornemen, omdat dit de nationale en internationale belangen   van IJsland ernstig zou kunnen schaden.  Vervolgens publiceerde Frettabladid, een van de grootste nationale kranten, een redactioneel artikel waarin de jacht op vinvissen werd veroordeeld en stopzetting van de jacht werd bepleit.  Het wordt duidelijk dat niet iedereen in IJsland zijn IJslandse identiteit ontleent aan het steunen van de walvisjacht. Een team van het IFAW was vorige week in Washington DC om politici te informeren over de IJslandse walvisjacht en hoe de IJslandse toeristische industrie het best kan worden ondersteund in de nasleep na de bekendmaking door Loftsson.  We werken nauw samen met ondernemers in de toeristische sector en aanbieders van walvisexcursies in IJsland, en allemaal volgen we op de voet wat er gaat gebeuren.  Loftsson had zijn walvisjachtactiviteiten de afgelopen twee jaar opgeschort. Hij kampte met een arbeidsconflict met de bemanning van zijn schepen en liet zich ontvallen dat de Japanse markt zwak en kwetsbaar is en weinig hoop voor de toekomst biedt. Alle aandacht is nu op hem gevestigd. Dit gaat niet over het recht van IJsland om de walvisjacht te bedrijven; dit gaat over een man die bereid is de nationale en internationale belangen van IJsland in gevaar te brengen om koppig vast te kunnen houden aan een achterhaalde, ouderwetse, wrede en onnodige hobby.