Bruinvissen en zeehonden

JaapMiddelburg, 4 mei 2013 – De mensen van de EHBZ – groep Zuidwest van de Zeehondencrèche Lenie ’t Hart  hadden de afgelopen 2 maanden het een klein beetje druk.

In de maanden maart en april werden maar liefst 76  bruinvissen van de stranden gehaald in de regio Zuidwest. Het gros van de bruinvissen waren dood en in verregaande staat van ontbinding.  In maart en april werden nog eens 4 levende bruinvissen van het strand gehaald en overgedragen aan SOS Dolfijn te Harderwijk

Daarnaast werden in maart en april  10 dode zeehonden opgehaald en kregen 9 zeehonden een tweede kans omdat zij dankzij wandelaars waren gevonden en daardoor door  de EHBZ opgehaald konden worden.