Bruinvissen in Antwerpse haven

Antwerpen, 28 april 2013 -Het voorbije weekeinde waren er verschillende waarnemingen van bruinvissen in de Antwerpse haven.

Zaterdag 27 april werden er 4 mogelijk 5 bruinvissen waargenomen in het Delwaidedok –  www.waarnemingen.be

[mappress mapid=”875″]

Zondag 28 april werd er in de loop van de morgen een groep van 5 tot 6 bruinvissen gespot in de zone tussen kanaaldok B2 en B3;  ze zwommen in zuidelijke richting.

[mappress mapid=”877″]
Na de middag, rond 15u30, zag Georges Hofer in diezelfde zone nog 3 samenzwemmende bruinvissen. Op dat moment waren ze in de Berendrechtsluis schepen aan het versassen richting dokken.”Nadien heb ik nog vernomen dat er rond de middag 2 bruinvissen, kant Schelde, voor de ingang van de sluizen zijn gespot.” aldus Georges Hofer.
[mappress mapid=”878″]
Volgens vissers, die daar bijna dagelijks komen, zowel kant Schelde, als de dokken, is dit de laatste week een bijna dagelijks schouwspel geworden. Opvallend is wel dat er nu ook de laatste week plots veel meer vis wordt gevangen, zowel aan de binnen – als buitenkant van de sluizen.
Tenslotte nog de waarneming van 1 bruinvis in het Deurganckdok op Linkeroever >> zie www.waarnemingen.be