bruinvis

Bruinvissen voor Antwerpen

Geplaatst

Antwerpen, 21 april 2013 – Van Rogier Kolstein kregen we de melding van 2 levende en spijtig genoeg ook 1 dode bruinvis in de Schelde bij Antwerpen.

Rogier zag de bruinvissen in de Schelde tussen Antwerpen en Linkeroever ter hoogte van het dok. Gezien vanaf de pendel(veer-)dienst die daar voer vanwege de 10 mile loop.

Diezelfde middag (om 16:00u) een dood exemplaar gezien aan het uiterste van het “strandje” aan de linkeroever, iets verder dan de aanmeerplek van de pendeldienst. Weet achteraf gezien niet of die eigenlijk wel echt dood was. Hij lag in ieder geval op het strand met meer dan 80 % van zijn lijf.

De levenden zwommen direct aan de overkant van het water.

[mappress mapid=”867″]