Schelde geliefd door bruinvissen

foto: Joachim Pintens
foto: Joachim Pintens

Hoboken, 31 maart 2013 – Na meldingen de voorbije dagen, kregen we van Joachim Pintens de melding van 4 mogelijk 6 bruinvissen in de Schelde stroomopwaarts van Antwerpen.

Tijdens de vogeltrektelling van telpost Hobokense Polder aan de Schelde zagen we enkele bruinvissen in de Schelde. Eerst plots twee exemplaren vlak voor de telpost, later even dichtbij nog eens twee (en 1 van die 2 hebben we een halfuur kunnen bewonderen), en later veraf nog eens twee.

Ze kwamen allen uit het zuiden en we hebben geen enkele Bruinvis zien terugkeren, dus het waren er minstens 4 maar mogelijk zelfs 6.

Luc Van Schoor kon deze melding nog aanvullen: Het ging om 3 groepjes van 2 bruinvissen die om 8u45 , 11u en 11.17 u  in de Schelde passeerden met aftrekkend getij richting Antwerpen ter hoogte van de vogeltrektelpost Hobokense polder.

[mappress mapid=”833″]

melding en foto: Joachim Pintens / Luc van Schoor