Bruinvissen en strandvisserij

foto: mumm - bmm - ugmm
foto: mumm – bmm – ugmm

24 maart 2013 – Geregeld zijn bruinvissen het slachtoffer van bijvangst van strandvisserij met warrelnetten. Maar wat doet de overheid om deze dieren te beschermen?

België

De aantallen dode bruinvissen per jaar worden op de website van De Beheerseenheid van het Mathematisch Model van de Noordzee en het Schelde-estuarium, kortweg BMM geplaatst – zie www.mumm.ac.be

De recreatieve vissers vangen elk jaar enkele bruinvissen, waarschijnlijk enkel in zgn kieuw- of warrelnetten. Omwille van deze bijvangst werden deze netten op zee, beneden de laagwaterlijn, reeds verboden voor recreatief gebruik in 2001.

Wij kunnen enkel deze bijvangst signaleren, en tevens vaststellen dat de strandvissers nog andere types net gebruiken die voor deze dolfijnachtigen minder gevaarlijk zijn… De vlaamse overheid is bevoegd om eventueel, indien ze dat nodig acht, maatregelen te nemen.

tekst: Jan Haelters, BMM

Nederland

Alle strandingen van Nederland worden geplaatst op www.walvisstranding.nl Het is verboden om met staand want recreatief te vissen langs de kust muv een paar gemeenten en van de eilanden. Er loopt een wetenschappelijk onderzoek via Utrecht naar de doodsoorzaken van bruinvissen op het Nederlands deel.

tekst: Jaap Van der Hiele, EHBZ ZuidWest