Het Walvisboek van Adriaen Coenen

walvisboekIn 1585 publiceert Adriaen Coenen zijn Walvisboek. Het is een tijd waarin de biologie evolueert van een discipline die steunt op Grieks-Romeinse auteurs naar een wetenschap van mensen die een beroep doen op eigen waarnemingen, zoals Coenen. Zijn boek heeft dan ook een zogeheten schakelfunctie. Ook de straffe zeemansverhalen waar hij het over heeft, bekijkt hij door een kritische bril. Van dit handschrift zijn wereldwijd maar twee andere exemplaren bekend: zeldzaam is het dus ook. Dat kan al volstaan om het Walvisboek tot topstuk te verklaren.

Maar er is meer. Het Walvisboek met al zijn waarnemingen heeft ook een wetenschappelijke ijkwaarde: het leert ons meer over het ecosysteem in de Noordzee eind 16de eeuw, toen daar nog regelmatig scholen walvissen voorbijtrokken. De stijl van het boek en de tekeningen zijn aandoenlijk en soms naïef, maar ook altijd gedetailleerd. We hebben hier dus ook te maken met een artistiek waardevol werk. Troeven en argumenten genoeg dus om van een heus topstuk te mogen reppen.

>> online raadplegen