Plastic in magen zeehonden

Hoeveel plastic wordt er aangetroffen in de magen van zeehonden? Voor het eerst is daar wetenschappelijk onderzoek naar verricht door Nederlandse onderzoekers van Imares. Er werden 107 magen geanalyseerd van Nederlandse zeehonden en in 11 procent daarvan zat resten plastic. Jonge zeehonden bleken meer plastic in hun maag te hebben dan oudere. De Kaderrichtlijn Marine Strategie noemt de analyse van zeehondenmagen als mogelijke indicator om te kunnen vaststellen of de vervuiling in zee toe- of afneemt. Het onderzoek concludeert dat het zorgelijk is dat zoveel zeehonden plastic in hun maag hebben, maar dat het te weinig plastic is om daar een monitoring system op te baseren. Bij de Noordse Stormvogel kan dat wel, daarvan heeft bijna elke vogel plastic in zijn maag. Het onderzoek verscheen in het december nummer van het  Marine Pollution Bulletin (2012)

Voor een volledige versie van het artikel kunnen Elisa Bravo Rebolledo of Jan Andries van Franeker benaderd worden (elisa.bravorebolledo@wur.nl jan.vanfraneker@wur.nl).