Zeezoogdieren databank van de BMM

De Beheerseenheid van het Mathematisch Model van de Noordzee en het Schelde-estuarium, kortweg BMM, is een departement van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN), een federale wetenschappelijke instelling die valt onder het Federaal Wetenschapsbeleid (vroeger bekend onder de naam DWTC).Waarnemingen en strandingen van zeehonden, walvisachtigen en zeeschildpadden worden door de BMM bijgehouden in een databank. Deze databank gaat terug tot de middeleeuwen met enkele historische gegevens over walvisstrandingen. Informatie over waarnemingen en strandingen van zeezoogdieren is belangrijk om te bepalen hoe groot de populatie is en hoe deze evolueert.

De voorgestelde gegevens werden verzameld door BMM/KBIN met medewerking van verschillende personen en instellingen waaronder Sea Life Blankenberge, J. Van Gompel, VLIZ, het Instituut voor Natuurbehoud, AMINAL, Vogelopvangcentrum Oosende en plaatselijke gemeentebesturen. Het zijn voorlopige gegevens die steeds aangepast kunnen worden. Ze maken deel uit van de volledige BMM-databank van zeezoogdieren en schildpadden. De gegevens mogen enkel gebruikt worden met toestemming van de BMM.

Opgelet: Aangezien er veel waarnemingen van bruinvissen zijn, worden deze niet allemaal opgenomen in de online databank, maar wel in de uitgebreide databank van de BMM.

www.mumm.ac.be