Eten zeehonden vogels?

Naar aanleiding van de waarneming van 2 zeehonden op het Groot Buitenschoor waarbij de vogels op het water steeds opvlogen – zie melding – kwam in ons de vraag op: “Eten zeehonden vogels?” Wij kregen antwoord van 2 experten terzake: Jan Haelters van de BMM en jaap van der Hiele van EHBZ Zuidwest.

“Ik denk dat grijze zeehonden tamelijk wat vogels gegeten hebben. In Schotland zijn gevallen gekend van grijze zeehonden die zwarte zeekoeten aangevallen hebben, en waarschijnlijk zijn er nog wel wat meer soorten. Er bestaan over dat onderwerp enkele publicaties. “Aldus Jan Haelters die besluit dat  alles wat op het water zit van vogels,niet veilig is.

Jaap van der Hiele kon uit zijn rijke ervaring putten met 2 gevallen.

Eerste betreft een melding van 29 januari 2006: de stranding van een jonge en zieke grijze zeehond te Domburg. Uit zijn maag haalde men maar liefst 611gr veren van zeekoet.

[picasa width=”600″ height=”450″ bgcolor=”#000000″ autoplay=”1″ showcaption=”1″ user=”zeezoogdieren@gmail.com” album=”es_Middelburg29Januari200602″]

Een tweede melding is van recentere datum, meer bepaald het voorjaar 2012 toen mensen zagen hoe de grijze zeehond die reeds geruime tijd in het kanaal door Walcheren vertoeft, een zwaan pakte. Daar bleef alleen een pakje veren van over – zie melding.