Zeehond in de Maas

Zwijndrecht, 2 november 2012 sedert 3 weken verblijft er een zeehond in de Oude Maas en Maas. Op 19 oktober 2012 omstreeks 13.00 uur werd er een gewone zeehond gespot bij de Zwinhaven te Zwijndrecht. Medewerkers van Rijkswaterstaat en de Waterpolitie hadden de zeehond reeds opgemerkt. De zeehond verbleef er al ruim een week. Deze mensen hebben toen contact gehad met medewerkers van de Zeehondencreche Lenie ’t Hart, de lokale E.H.B.Z-ters.  De zeehond zwom regelmatig tussen een aantal kribben en lag te rusten op de daar aanwezige strekdammen. Kennelijk is deze gewone zeehond verder stroomopwaarts gezwommen richting Heerewaarden.

Zie het artikel in het Brabants Dagblad

Filmpje Omroep Gelderland

[mappress mapid=”730″]