Nederland sticht zeezoogdier reservaat in Caraïbisch gebied

Bericht uitgegeven door Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA) op zaterdag 27 oktober 2012

In het Caraïbisch gebied leven 36 verschillende soorten zeezoogdieren. Hun leefgebied staat onder druk door overbevissing, vervuiling en toerisme. Aanvaringen tussen cruise schepen en walvissen zijn bijvoorbeeld niet ongebruikelijk. De Caraïbische monniksrob (Caribbean monk seal) is halverwege de vorige eeuw uitgestorven in het gebied. Beheersmaatregelen zijn nodig om te voorkomen dat andere soorten volgen. Het sinds kort beschermde gebied ‘Man of War Shoal’ bij Sint-Maarten is nu een zeezoogdier hotspot waar tijdens een inventarisatie begin dit jaar bultruggen (humpback whales), potvissen (sperm whales), tuimelaars (bottlenose dolphins) en langsnuitdolfijnen (spinner dolphins) werden gezien. Dergelijke inventarisaties dragen bij aan kennis over onder andere de trekroutes van de zeezoogdieren. De laatste jaren hebben verschillende landen, waaronder de Verenigde Staten en Frankrijk, zeezoogdier reservaten gesticht in de Caraïbische wateren. Nederland volgt eind dit jaar.

Natuurbericht