Effecten van windmolenparken op zee: rapport 2012

foto: MUMM – BMM – UGMM

Oostende, 6 september 2012 – Met de installatie van reeds 91 windmolens naderen de eerste twee windmolenparken op de Thorntonbank (C-Power project) en de Blighbank (Belwind project) afwerking. Gezien dergelijk grote constructies het marien milieu sterk kunnen beïnvloeden, houdt een verplicht opvolgingsprogramma deze effecten nauwlettend in de gaten. De bevindingen worden voorgesteld in een geïntegreerd rapport van de Beheerseenheid van het Mathematisch Model van de Noordzee (BMM, van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen) in samenwerking met Onderzoeksgroep Mariene Biologie (UGent), het INBO en het ILVO. Ze bevestigen dat windmolenparken hotspots voor mariene biodiversiteit zijn en dat ze een significante invloed hebben op zeevogels en zeezoogdieren.

>> Lees verder