EHBZ-ters in de spotlights bij zeehondencreche

Op de website van de Zeehondencreche Lenie ’t Hart heeft men een artikel geplaatst over de E.H.B.Z.ters van de regio Zuidwest. In het artikel wordt verwezen naar onze website zeezoogdieren.org in de Belgische en Nederlandse Wateren. De website wordt beheerd door Frank Wagemans en Jaap v.d. Hiele.  Ze krijgen ondersteuning  van diverse personen uit de wereld van de zeezoogdieren. Het idee van deze website is ontsproten bij Frank Wagemans de conservator van het Groot Buitenschoor te Antwerpen Noord.

Op deze wijze is er een unieke samenwerking ontstaan tussen vrijwilligers uit Belgie en Nederland over het leven in de Westerschelde. Alleen het dekt de lading al lang niet meer.  Het bestrijkt nu bijna de gehele Noordzeekust en af en toe een uitstapje naar het buitenland.

In de periode van de afgelopen 10 jaar  hebben de gezamenlijke vrijwilligers van het Groot Buitenschoor, de mensen van EHBZ – zuidwest en ook andere (vrijwilligers) mensen van natuurorganisaties of  overige diensten regelmatig tellingen gedaan van zeehonden op de platen.  Tijdens deze tellingen werden ook misstanden gesignaleerd waarbij de desbetreffende controlerende instantie werd gewaarschuwd.  Als je dan als “vrijwilliger” op andere tijden ook misstanden zag werden ook deze doorgegeven aan de desbetreffende instantie of organisatie.

Als je als “vrijwilliger” weet waar de zeehonden verblijven en wat er zoal leeft in je gebied kun je goed voorlichting geven.  Als gevolg van deze unieke samenwerking ontstaat er ook een databank met gegevens die gebruikt kunnen worden door andere instanties of organisaties.