Dode bruinvis in Schelde bij Antwerpen

Antwerpen, 20 april 2012 – melding van een dode bruinvis in de Schelde bij Antwerpen; meer bepaald t.h.v. Boerenschans iets stroomafwaarts van Antwerpen. De toestand van het kadaver is onbekend.

bron: zeezoogdierendatabank BMM

[mappress mapid=”623″]