Weer versneden bruinvissen

Ecomare, 23 maart 2012 – Afgelopen weken zijn er weer veel bruinvissen gevonden die in stukken gesneden lijken te zijn. Helaas is nog steeds niet 100% vastgesteld wat de oorzaak van de snijwonden is. Er wordt op internet volop gediscussieerd over de mogelijkheden. Zo worden scheepsschroeven aangewezen als mogelijke veroorzaker van de wonden, net als allerlei werktuigen van bagger- of werkschepen op zee. Ook zouden de bruinvissen per ongeluk gevangen kunnen zijn in netten en daarna met messneden ‘lekgemaakt’, met de bedoeling ze te laten zinken. Tot nu toe is er nog geen sluitend bewijs gevonden voor één van deze theorieën. Opvallend is dat de verminkte dieren voornamelijk stranden in de maanden december tot maart en dat vooral het middendeel van het lijf beschadigd is.

>> Lees verder