Rapport “Watervogels en zeezoogdieren in de Zoute Delta 2010/2011”

Bij Rijkswaterstaat verscheen het Rapport “Watervogels en zeezoogdieren in de Zoute Delta 2010/2011”. In dit rapport worden resultaten gepresenteerd van de watervogel – en zeezoogdiertellingen in de zoute wateren van het Deltagebied van Zuidwest-Nederland in de periode juli 2010-juni 2011.

Uit dit rapport halen we al direct de vaststelling dat het aantal Gewone en Grijze Zeehonden in het Deltagebied op basis van het aantal ‘zeehonddagen’, in 2010/2011 flink is toegenomen.

Het maximum aantal Gewone Zeehonden (530) werd vastgesteld in april 2011, met de Voordelta als belangrijkste gebied. Het maximum van de Grijze Zeehond werd eveneens vastgesteld in april: 677 exemplaren. Het voorkomen van deze laatste soort is in het Deltagebied grotendeels beperkt tot de Voordelta.

Voor gegevens over zeezoogdieren verwijzen we naar Bijlage 3 aan dit rapport, “Overzicht van de maandelijkse tellingen van Zeezoogdieren in de Zoute Delta in 2010/2011”.

>> download dit rapport