Dode bruinvissen Wassenaar en Breskens

Noordwijk, 25 januari 2012 – vandaag werd ter hoogte van strandpaal 90.500 nabij Wassenaar een dode bruinvis gevonden. Het kadaver had een lengte van 0,88 m en is meegenomen voor onderzoek

Breskens, 25 janauri 2012 tussen strandpaviljoen ’t Halve Maentje en de veerhaven lag een dode bruinvis. Door medewerkers van het Waterschap Scheldestromen werd het kadaver van strand gehaald en gereed gelegd voor de mensen van de EHBZ-zuidwest. Deze hebben het kadaver opgehaald en overgebracht naar de opslag bij Rijkswaterstaat in afwachting van transport naar Utrecht. Het betrof een mannetje met een lengte van 1.51 m.

[mappress mapid=”578″]