Registratie olieslachtoffers

Naar aanleiding van de melding van olieslachtoffers onder zeevogels, kregen we van Kees Camphuysen een oproep om de gevonden slachtoffers te registreren en te melden.

“Het zou mooi zijn wanneer de vogels niet alleen worden weggehaald, maar ook worden geteld (met opgave van de plaats en de afstand kust die werd bekeken), zodat we de nationale tellingen bij kunnen houden.  Zoals je wellicht weet ben ik coördinator olieslachtoffer-onderzoek in Nederland en helaas worden er veel vogels van stranden gehaald waar we nooit meer iets van horen (leuk voor de overheid, zonder telresultaten van olievogels, is er ook geen olieprobleem, niet leuk voor die olievogels, hun cijfers gaan verloren)”, aldus Kees Camphuysen.

Meer info kan je hier nalezen.

>> telformulierNSO