167 grienden afgeslacht op Faroe eilanden

Funningsfirdi, 13 november 2011 – In Funningsfirdi op de Faroe eilanden, Deens autonoom gebied, werden na maanden toezicht door Sea Shepherd, 167 grienden afgeslacht.

Jaarlijks worden daar honderden grienden, een grote dolfijnsoort, op gruwelijke wijze afgeslacht: de dieren worden met boten naar ondiep water gedreven, waar jonge mannen hun viriliteit bewijzen door de dieren in hun luchtgat te steken met een stompe dolk en vervolgens hun ruggengraat over te snijden. De dieren, die in families leven, hebben geen schijn van kans, hun doodsstrijd duurt tot een halfuur.

Sea Shepherd voerde de voorbije zomer campagne tegen de grinden, en dat oogstte succes: tijdens hun aanwezigheid voor de kusten van de Faroereilanden werd niet één griend gedood. Begin september liep de operatie ‘Ferocious Isles’ van Sea Shepherd ten einde en dat was het teken voor de lokale bevolking om de moordpartijen te hervatten.

De inwoners van de Faroereilanden consumeren het walvisvlees, hoewel zulks door hun ministerie van Volksgezondheid wordt afgeraden omdat het vol zware metalen zit en verantwoordelijk is voor misvormde baby’s, verhoogde kankercijfers en Alzheimer.

>> Fotoverslag