Meer zeehonden in de Waddenzee geteld

Ecomare (Texel), 17 november 2011 – Het aantal zeehonden in de Nederlandse Waddenzee is ook in 2011 weer toegenomen. “De extreme groei is er wel wat uit,” zegt onderzoekster Sophie Brasseur van IMARES Wageningen UR. Zowel de gewone als de grijze zeehond nam in aantal toe. Bij de gewone zeehond is dit voornamelijk te danken aan de geboortes in het gebied zelf, bij de grijze zeehond komt het ook doordat er dieren uit Engeland en Schotland naar Nederland trekken.

>> Lees het volledige artikel