Rustgebieden zeehonden afgesloten

Brouwershaven, 24 oktober 2011 – Vanaf 1 november sluit Rijkswaterstaat twee rustgebieden in de Voordelta – Bollen van het Nieuwe Zand en Bollen van de Ooster bij Brouwershaven – af voor visserij, recreatie en doorgaande vaart.

Vanaf 1 november gaat het winterregime in voor de rustgebieden Bollen van het Nieuwe Zand en Bollen van de Ooster. Deze gebieden bevinden zich in de Voordelta, voor de kust van Zeeland. Vanaf die datum is de Bollen van het Nieuwe Zand voor alle activiteiten gesloten. Verder wordt het voor visserij, doorvaart en recreatie toegankelijke gebied van de Bollen van de Ooster beperkt. Rijkswaterstaat start in week 48 met het betonnen.

Bollen van het Nieuwe Zand

De Bollen van het Nieuwe Zand is een rust- en fourageergebied voor de zwarte zee-eend. Dit gebied, met een grootte van circa 1310 ha, is van 1 november tot 1 mei voor alle activiteiten gesloten.

Bollen van de Ooster

De Bollen van de Ooster is een rustgebied voor de zeehond en een foerageer-, rust- en ruigebied voor de zwarte zee-eend en de grote stern. Dit gebied is jaarrond gesloten, met uitzondering van beperkte vormen van doorvaart en recreatie. Het rustgebied is in de winterperiode (1 november – 1 april) groter dan in de zomerperiode (1 april-1 november). Duikeenden, waaronder de zwarte zee-eend, bevinden zich in deze periode in grotere aantallen dicht onder de kust.

Markering

Rijkswaterstaat start in week 48 (24 oktober) met het leggen van de vaarwegmarkering, gele tonnen, die de grenzen van het gebied aangeven. De werkzaamheden zijn, afhankelijk van de weersomstandigheden, uiterlijk in de eerste week van november afgerond. Ondanks dat het betonnen een aantal dagen eerder start, blijft het gebied tot 1 november toegankelijk.

Natura 2000-gebied Voordelta

De rustgebieden Bollen van het Nieuwe Zand en de Bollen van de Ooster maken deel uit van de Voordelta, waarvoor een beheerplan geldt in het kader van Natura 2000. Doel hiervan is natuurbescherming, het verhogen van de biodiversiteit in het gebied en het compenseren van natuurverlies door de aanleg van de Tweede Maasvlakte. Dit beheerplan kwam in 2008 tot stand in nauw overleg met alle belanghebbenden in het gebied, waarbij een balans werd gevonden tussen beleven, gebruiken en beschermen.

bron en kaart: Rijkswaterstaat

klik op bovenstaande kaart voor een groter formaat