Zeehonden Zimmermangeul

 Middelburg, 15 september 2011 – Naar aanleiding van de gevonden dode bruinvis op het schor van Waarde trachtte  Jaap van der Hiele in samenwerking met de vinder het kadaver op te halen. Het kadaver werd niet meer gevonden en is naar alle waarschijnlijkheid vanwege de zeer hoge waterstand weggespoeld. Tegelijkertijd telde hij nog even 22 zeehonden in twee groepen van 15 en 7. In deze twee groepen lagen 4 jonge zeehonden die dit jaar geboren waren.

 [mappress mapid=”484″]