Dode bruinvissen Kop van Schouwen

Kop van Schouwen, 11 september 2011 – Dode bruinvissen staan vandaag in de aanbieding: 1 halen een 2e gratis. En zo vond Jaap Van der Hiele nog een 2e bruinvis toen hij een 1e ging ophalen op Kop van Schouwen – zie melding. Beide kadavers waren in een verregaande staat van ontbinding en werden aangeboden ter destructie.

Foto’s volgen later.

In een samenwerkingsproject tussen de Franse overheid, het Institut du Milieu Aquatique en lokale vissers zullen vanaf heden in Noordwest-Frankrijk in netten verdronken bruinvissen en zeehonden worden gemerkt met een geel merkteken en weer overboord gezet. Hoewel ver weg, bestaat er een kans dat ze in Nederland stranden. Het is ons niet bekend waar het merkteken wordt aangebracht, en mogelijk verschilt dit ook per visser, maar het is ongetwijfeld of rugvin, of flippers of staartvin. Op het merkje staat een (Frans) telefoonnummer dat gebeld dient te worden, maar de melding kan ook bij walvisstrandingen.nl gedaan worden. Wij geven dan de melding door en zullen te zijner tijd de details via onze website bekend maken.

 

[mappress mapid=”480″]