Dode bruinvissen Zuid-Holland

Noordwijk maandag 22-08-2011  Vandaag werden er 3 dode bruinvissen van het strand gehaald.  De eerste lag bij Katwijk, ter hoogte van strandpaal 84.750. Het betrof een man met een lengte van  1.27  meter. De tweede  lag bij Monster, nabij de zandmoter. Het betrof een man met een  lengte van  90 cm. De derde bruinvis lag bij  Noordwijk ter hoogte van  strandpaal 79.250 en het was een vrouwtje met een lengte van  1.66 m. De laatste betrof een redelijk vers dier.  Alle bruinvissen zijn mee genomen voor onderzoek.

 Foto’s volgen later

E.H.B.Z. Noordwijk Rinus & Kees