Dode bruinvissen Kamperland

Veersegatdam, 2 augustus 2011 nagenoeg op bijna dezelfde plaats stranden er twee bruinvissen tussen de derde overgang en de Kamperlandse duintjes. In samenwerking met de  Domburgse reddingsbrigade werden de twee dode dieren van het strand gehaald waarna ze direct op transport werden gezet naar Faculteit diergeneeskunde te Utrecht voor onderzoek. Een van de bruinvissen was een volwassen vrouwtje met ene lengte van 1.56 m

 [mappress mapid=”448″]