Resultaten bruinvisscan op kaart

Alle waargenomen bruinvissen tijdens de bruinvisscan van 26 juni jl zijn nu ook in kaart gebracht. Opvallend is het grote aantal aantal dieren in de zuidelijke helft van het water. En het feit dat er nu meer dieren gezien zijn aan de oostkant van de Zeelandbrug, itt de vorige twee scans.

bron: stichting rugvin