Honderden zeezoogdieren gespot

Rotterdam, 14 juni 2011 – Tijdens het pinksterweekend werd een pelagische tocht over de Noordzee gemaakt. Met het expeditie-cruiseschip ‘de Plancius’ werd een overtocht van Vlissingen naar Aberdeen gemaakt. Via Inezia-tours was een groep Nederlandse zeezoogdierenspotters en vogelaars aan  boord. Onderweg werden zeehonden, bruinvissen, witsnuitdolfijnen, dwergvinvissen en tuimelaars waargenomen. Ook werd door een aantal spotters nog een grote vinvis gezien, maar er kon niet uitgemaakt worden of het om een  Noordse- of een gewone vinvis ging. Hoogtepunt van de reis was een waarneming die zaterdagochtend 11 juni, vijftig mijl ten westen van Hull werd gedaan. In de vroege ochtend (05:45 uur) werd in een compleet vlakke zee een grote groep zeezoogdieren bij elkaar gezien. Binnen een paar vierkante kilometer werden meer dan 200 bruinvissen en 10 dwergvinvissen gezien. De spotters wisten niet meer waar ze kijken moesten, want overal  zwommen groepjes bruinvissen, afgewisseld met hier en daar een dwergvinvis.  Mogelijk bestond de groep uit nog veel meer dieren, omdat ‘de Plancius’ in een rechte lijn door de groep heen is gevaren en gecoördineerd tellen door de grote hoeveelheid bijna niet mogelijk was. De enige verklaring die de spotters konden verzinnen voor deze grote verzameling zeezoogdieren, is dat er veel voedselaanbod op deze plek moet zijn geweest.  Verslagen van de Pelagic staan onder andere op www.deltasafarinederland.blogspot.com en op vogelverslagen.web-log.nl

gr.

Marko Oudenaarden.

 

[mappress mapid=”402″]