Zeehonden Hooghe platen

Vanmorgen 21 mei 2011 nog even Vaarwater hoofdplaat ingegaan.  Groepje van 4 zeehonden ( 2 grijs en 2 gewoon ) en groep van 23 zeehonden gespot, totaal 27 zeehonden dus. Opmerkelijk dat de groep zeehonden zich sinds dit jaar wat verplaats hebben van locatie VH8 naar het geultje tussen de Hooge Platen en de Plaat van Breskens.  In elk geval is het daar wat waterrecreatie betreft veel rustiger vanwege de ondiepte aldaar.   Vanaf de VH 8 tot VH 18 geen zeehonden waargenomen.

[mappress mapid=”382″]