Dolfijnachtige in Westerschelde

Vlissingen, 6 januari 2011 – rond 16u20 kregen wij via  Schelde Coordinatie Centrum  te Vlissingen de melding van een duidelijk  dolfijnachtige bij de Totalsteiger aan de Sloehaven. Het dier zwemt in de Westerschelde en verblijft in de omgeving van een aldaar liggende markeringsboei.    Jaap Van der Hiele probeert met het meldende schip in contact te komen voor meer details.

Na contact gehad te hebben met de schipper van het passerende schip die de observatie had gedaan, is het hoogstwaarschijnlijk een bruinvis geweest die daar rondzwom.