Nederlandse Leger in actie voor zeehonden

Pieterburen, 13 december 2010 – Gelukkig is ons Nederlandse leger ook inzetbaar voor kleinere missies. Op een vraag van de Zeehondencrèche om tijdelijke faciliteiten werd door de legerleiding onmiddellijk enthousiast gereageerd. Er werden twee mobiele units beschikbaar gesteld, die met groot materiaal werden aangevoerd en vakkundig geplaatst. Nog geen vijf dagen later hadden de units al nieuwe, tijdelijke bewoners. Mannen, bedankt!

>> Fotoverslag