Bruinvis in Schelde bij Hoboken

Antwerpen, 1 november 2010 – waarneming van hoogstwaarschijnlijk ene bruinvis in de Schelde ter hoogte van de Hobokense Polder.

bron: zeezoogdierendatabank BMM

[mappress mapid=”262″]