Zeehondenkijken aan de Zimmermangeul

Een zeer belangrijke zeehondenrustplaats in de Westerschelde ligt aan de Zimmermangeul. Aan de steile rand van deze rustige gelegen geul, vinden de gewone zeehonden de nodige rust om bij laag water te soezelen in de zon.

We mogen rekenen op de aanwezigheid van Jaap Van der Hiele van EHBZ ZuidWest – Eerste Hulp bij Zeezoogdieren – met zijn interventievoertuig.

Afspraak: zondag 29 augustus 2010 om 12u, e-paviljoen BASF

>> info en wegwijzer: www.scheldeschorren.be