Helft van groei aantal zeehonden te danken aan Zeehondencrèche

Toestroom longwormpatiënten blijft zorgelijk
Pieterburen, 17 augustus 2010 – De Zeehondencrèche heeft deze zomer weer een tweetal telvluchten uitgevoerd boven de Nederlandse Waddenzee. De crèche is blij te constateren dat – ondanks klimaatverandering, vervuiling, verstoring en toename van ziekte – de populatie zeehonden zich toch weet te versterken. In totaal zijn dit jaar 5600 zeehonden geteld, waarvan het grootste deel gewone zeehonden zijn en een klein deel grijze zeehonden. De groei ten opzichte van vorig jaar is ongeveer 800; het aantal in de crèche opgevangen en weer vrijgelaten zeehonden in die periode bedroeg ruim 400. Ter vergelijking: in omringende landen als Engeland en Schotland gaat het juist steeds slechter met de zeehond. Daar daalt de populatie van met name de gewone zeehonden in rap tempo.

De telling is uitgevoerd met een vliegtuig dat bij laag water van Den Helder naar de Dollard, zigzag boven de zandbanken vliegt. De zeehonden zijn met een highspeed High Definition videocamera gefilmd, waardoor de beelden nauwkeurig bestudeerd konden worden. Ook is het aantal pasgeboren zeehonden geteld. In juni, tijdens het geboorteseizoen, werden 850 zeehondenbaby’s waargenomen. Inmiddels heeft de crèche daarvan alweer 125 huilers (zeehondenbaby’s die hun moeder kwijt zijn) opgevangen. Inmiddels zijn ook al de eerste longwormpatiënten naar de crèche gebracht. De dramatische stijging van het aantal zeehonden dat door een slecht functionerend immuunsysteem niet over deze “eerstejaars parasietenaanval” heen groeit (en zonder hulp niet overleeft) is zorgwekkend.

bron: Zeehondencreche

[mappress]