Bruinvis Wenduine

Wenduine, 2 augustus 2010 – Kort na de stranding gestorven (melding via Norbert Minne – SeaLife – BMM)

bron: zeezoogdierendatabank BMM