Dolfijnachtige voor Antwerpen *update*

Antwerpen, 26 juli 2010 – Waarneming van een levende dolfijn of bruinvis.

bron: zeezoogdierendatabank BMM

Door de EHBZ -zuidwest is geinformeerd langs de waterkant en de diverse instanties over de mogelijke aanwezigheid van een dolfijn in de Westerschelde. Tot op heden was er geen melding binnengekomen van een dolfijn op of in de Westerschelde. Hoogst waarschijnlijk zal het een bruinvis betreffen. Deze dolfijnachtigen (bruinvissen) worden regelmatig gespot en gesignaleerd in de Westerschelde.