Bruinvis Grevelingen

Grevelingen, 6 juli 2010 – Greta van der Wende stuurde ons de melding van een getagde bruinvis in de Grevelingen.

Hierbij wilde ik melding maken van het zien van een bruinvis in de Grevelingen ter hoogte van Herkingen, dinsdag j.l.. Ik weet dat dit niet bijzonder is aangezien wij al heel vaak een bruinvis naast de boot hebben gehad. Dit exemplaar had echter een blauw merk in de staart. Hij/zij zag er gezond uit en zwom een half uur naast de boot.

Met vriendelijke groet,

Greta van der Wende.

n.v.d.r.: het blauwe merk in zijn staart wijst erop dat het dier al eerder werd opgevangen in een hulpcentrum. Elk opvangcentrum heeft zijn eigen kleuren, wij polsen even rond vanwaar hij zou kunnen komen.

[mappress]