Voordracht – Zeezoogdieren in de Voordelta en Westerschelde

Jaap Van der Hiele

Mensen zijn steeds verwonderd als wij hen vertellen over de zeehonden en bruinvissen die men geregeld in de Westerschelde en de Voordelta kan zien.

Niet alleen zeehonden en bruinvissen, maar ook heel andere zeezoogdieren werden hier al gespot.

Gastspreker is Jaap Van der Hiele van EHBZ ZuidWest die reeds een jarenlange terreinervaring heeft als EHBZ’er en die in al die jaren al de meeste onverwachte gasten is tegengekomen.

Hij stelt ons de verschillende zeezoogdieren voor die hier reeds gespot werden en vertelt ons over de prettige en minder prettige ervaringen als EHBZ’er.

Het EHBZ-netwerk bestaat uit vrijwilligers, de zogenaamde EHBZ-ers, die door de Zeehondencrèche getraind zijn om eerste hulp aan zeehonden en andere dieren te verlenen.
EHBZ-ers zijn mensen die (beroepshalve) veel langs de kust te vinden zijn, zoals medewerkers van politie, kustwacht en dierenambulances, maar ook vissers, vogelwachters, strandvoogden en strandjutters.
In totaal zijn er zo’n 80 EHBZ-ers die in verschillende regio’s, van Zeeland tot aan de Dollard, het gebied aan de grens met Duitsland, in actie kunnen komen wanneer er hulp aan zeezoogdieren nodig is.

Deelname:

  • leden Natuurpunt of Kruin, personeel BASF: € 2
  • niet-leden: € 4

Aanmelden:

Gelieve u vooraf aan te melden want het aantal beschikbare plaatsen is beperkt.
>> online aanmelden

Afspraak: 7 februari 2009 om 10u e-paviljoen BASF, Antwerpen. Deze locatie is vlot te bereiken via de A58 Vlissingen – Bergen op Zoom >> wegwijzer