Beschermingsplan bruinvis

foto: zeezoogdierendatabank BMM

Bonn, 18 september 2009 – Onbedoelde vangst in visnetten en onderwatergeluid door het heien voor windmolens vormen flinke gevaren. De bruinvissen in de Noordzee hebben het niet gemakkelijk. Tien verschillende landen – lid van ASCOBANS – hebben nu samen een nieuwe afspraken gemaakt om de bruinvis te beschermen.

In Nederland zijn inmiddels al maatregelen genomen naar aanleiding van het beschermingsplan. Vanaf januari 2010 gelden er afspraken over de maximale lengte van het staandwantvistuig, waar bruinvissen in verstrikt kunnen raken. Ook wordt er gesproken over een systeem dat helpt om bij grote aantallen bruinvisstrandingen direct de oorzaak vast te stellen.

>> Lees verder