Bruinvissen onnodig slachtoffer van visserij

Brussel, 13 juli 2009 – De bijvangst van vissersboten vormt een grote bedreiging voor bruinvissen, kleine walvisachtigen. Dat blijkt uit een nieuw rapport van het International Fund for Animal Welfare (IFAW).

“Naar schatting een kwart tot de helft van alle in Nederland aangespoelde bruinvissen bleek door verdrinking in vistuig om het leven te zijn gekomen en dergelijke aantallen zijn reden tot bezorgdheid” zegt Kees Camphuysen van het NIOZ Koninklijk Nederlands Instituut voor Zeeonderzoek, die samen met Jan Haelters van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN), de doodsoorzaken van zeezoogdieren bestudeert die aan de Belgische kust worden gevonden.

Rikkert Reijnen van het IFAW (International Fund for Animal Welfare), dat reeds lang belangen toont in de ecologie en de bedreigingen van zeezoogdieren, zegt: “Deze charismatische zoogdieren kunnen uitstekend duiken, maar hun verfijnd sonarsysteem kan bepaalde typen visnetten niet detecteren; de dieren raken dan verstrikt, en worstelen verscheidene minuten in paniek om te ontsnappen, voordat ze uiteindelijk stikken”.

Binnen Europa worden door incidentele vangst verschillende bruinvispopulaties bedreigd.
De voorbije jaren is het bijvangstprobleem in de zuidelijke Noordzee acuut geworden, samen met de terugkeer van de bruinvissen naar deze wateren. De toename in het aantal dieren langs de kust leidde tot een sterke toename in het aantal jaarlijkse strandingen, van 10-20 vondsten per jaar in de zeventiger jaren tot wel 400-600 per jaar tegenwoordig. Een aanzienlijk deel van deze bruinvissen bleek een onnatuurlijke dood gestorven te zijn.

Op initiatief van IFAW hebben deskundigen van het KBIN en het NIOZ samen een inspanning geleverd om voor het eerst alle beschikbare gegevens over strandingen van bruinvissen in de zuidelijke Noordzee samen te brengen.

Het rapport verschijnt juist op het moment dat in Europa een brede openbare consultatie gehouden wordt over de herziening van de Europese visserijpolitiek. Één van de belangrijkste doelstellingen van deze herziening is het verminderen van de conflicten tussen het visserijbeleid enerzijds en natuurbeschermingsbeleid anderzijds. Terwijl alle walvisachtigen binnen Europa in theorie beschermd zijn door de Europese regelgeving, vormt incidentele vangst bij sommige typen van visserij de grootste bedreiging. Het IFAW en de onderzoekers doen een klemmend beroep op nationale overheden en Brussel met gerichte een oplossing te komen voor deze incidentele bijvangsten van bruinvissen.

Het rapport toont overduidelijk dat het probleem van incidentele vangst op internationaal vlak moet worden aangepakt.

Het rapport is beschikbaar op de website van IFAW

Voor media gerelateerde vragen:
Petra Verkerk
Tel: + 31 70 335 50 11
Mobile: + 31 6 14 15 47 58
Email: pverkerk@ifaw.org