Bruinvis Grevelingen

p7050211aBeste mensen; Graag wil ik melding maken van een bruinvis in de Grevelingen.

Groeten van Margret Edens

Wij voeren op zondag 6 juli, aan het einde van de middag met onze zeilboot Jaafke door de geul van Herkingen, toen we gesnuif naast de boot hoorden. Het bleek de bruinvis te zijn, we hadden hem al eens eerder ontmoet. Het was een leuk gezicht om hem te zien spelen: hij ging in de werveling van ons schroefwater achter de boot liggen en draaide dan een paar keer om z’n eigen as.

Vervolgens maakte hij een spurtje en kwam aanvankelijk een paar meter van de romp verwijderd, naast de boot boven water en blies dan. Even later kwam hij vlak naast de romp uit het water, waar hij blies, zodat de waternevel in ons gezicht kwam.
Dat spelletje herhaalde hij steeds, ongeveer 20 minuten lang.
De bemanning zat aan de kant waar hij steeds boven water kwam, en hing over de railing te genieten van het schouwspel.

Het dier had trouwens een kleine wond links op de zijkant een stukje voor de vin, er zat een klein rood bloedspoor. Wij hopen dat dat goed geneest en dat hij verder ongedeerd blijft. Dit was een prachtige ontmoeting!

p7050221a
p7050215-a
p7050211a