Potvissen hebben eigen kinderoppasdienst

Biologen van de Engelse St Andrews universiteit en de Dalhousie universiteit in het Canadese Nova Scotia kwamen tot de ontdekking dat potvismoeders tijdens hun lange zoektochten naar voedsel, hun kalf onderbrengen bij een kinderoppas.

Dat die dieren vaak tot 700 meter diepte moesten duiken op zoek naar voedsel was al bekend en is voor de volwassen dieren geen probleem, maar de jonge kalfjes zijn daar nog niet toe in staat. Dat betekent, aldus onderzoeker dr. Luke Rendell van de St. Andrews universiteit, “dat de kalfjes, terwijl ze boven water op moeder wachten, heel kwetsbaar zijn voor aanvallen van bijvoorbeeld haaien. En aangezien potvissen zich erg langzaam voortplanten – een kalfje om de vijf jaar is normaal – betekent dit dat elk jong een belangrijke investering is”. Zeker als je weet dat de moeder ook nog zo’n tien jaar voor haar jong zorgt.

Overeenkomst
Geen wonder dat die “investering” goed beschermd moet worden. En daartoe, zo blijkt, organiseren de moeders onderling een soort babysitdienst waarbij andere potvismoeders op een kleine passen terwijl de moeder zich honderden meters diep in het water bevindt.

bron: The Telegraph