Zeehondencreche blijft in Pieterburen

Pieterburen, 13 februari 2009 – Vandaag werd bekend dat de zeehondencreche Lenie ’t Hart niet gaat verhuizen.

Zeehondencrèche blijft definitief in Pieterburen

Pieterburen, 12 februari 2009 – Zeehondencrèche Lenie ’t Hart blijft definitief in Pieterburen. Daar worden de faciliteiten voor de opvang van zeehonden ingrijpend verbouwd en aanzienlijk uitgebreid. De kosten daarvan worden gedragen door de Stichting van Klooster uit Den Haag. Dit fonds heeft aangegeven dat haar financiering uitsluitend bedoeld is voor de opvang en verzorging van zeehonden in Pieterburen.

Om de opvang en verzorging van zieke en hulpbehoevende zeehonden nu en in de toekomst optimaal te kunnen waarborgen, moet de huisvesting van de Zeehondencrèche volgens de nieuwste eisen worden verbeterd. Het huidige onderkomen – voor het laatst aangepast in 1993 – voldoet niet meer.

Er is te weinig ruimte om opgevangen zeehonden verantwoord te kunnen huisvesten en de allerbeste zorg te kunnen geven. De huidige situatie biedt plaats aan maximaal 80 zeehonden per jaar, terwijl er behoefte is aan optimale faciliteiten voor minimaal 250 zeehonden per jaar.

De kosten van de verbouwing van het zeehondengedeelte bedragen ruim 3 miljoen euro, die worden gedragen door Stichting van Klooster. Daarnaast zal de Zeehondencrèche sponsors zoeken voor o.a. gas, elektra en water, omdat die kosten zwaar drukken op de jaarlijkse begroting.

Het zag er lange tijd naar uit dat de Zeehondencrèche zou kiezen voor nieuwbouw in Delfzijl. Door het aanbod van de Stichting van Klooster hebben de directie en de Raad van Toezicht van de Stichting Zeehondencrèche Lenie ’t Hart besloten om in Pieterburen te blijven. Een voorwaarde van de Stichting van Klooster is dat de gemeente De Marne (waar Pieterburen onder valt) meewerkt in het vergunningentraject, waardoor er van de zomer al kan worden begonnen.

Hoewel de crèche zeer erkentelijk is voor de inspanningen van de gemeente Delfzijl, is toch gebleken dat het niet mogelijk is om de 13 miljoen euro op te brengen die nodig zou zijn voor volledige nieuwbouw in deze stad.

Naast de aanpassing van de zeehondenzorg zal ook het bezoekerscentrum in Pieterburen worden aangepakt. De burgemeester heeft toegezegd alles in het werk te stellen om de mogelijkheden te onderzoeken om die kosten samen met de provincie Groningen voor hun rekening te nemen. Naar verwachting zullen de werkzaamheden nog voor de zomer starten. Gedurende de verbouwing blijft de Zeehondencrèche voor het publiek geopend, zodat iedereen de verzorging van de zeehonden van dichtbij kan bekijken.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Peter van der Mark, communicatieadviseur, tel: (0595) 526 526, mobiel: 06 2696 5998 of e-mail petervandermark@zeehondencreche.nl

Stichting Zeehondencrèche Lenie ’t Hart

Seal Rehabilitation and Research Centre
Hoofdstraat 94a,
9968 AG Pieterburen