Zeehonden Westerschelde

Bath, 20 januari 2009 – melding van 7 gewone zeehonden aan de Zimmermangeul halverwege hun gewone lokatie en de strekdam aan het Verdronken Land van Valkenisse, en 4 gewone zeehonden op de Molenplaat.

melding: Jaap van der Hiele van EHBZ Zuidwest