Beloning voor tips verminkte bruinvissen

Sea Shepherd Europe looft beloning uit in ruil voor daders van gruwelijke verminking van beschermde zeezoogdieren.

De laatste jaren worden steeds meer bruinvissen en zeehonden slachtoffer van bijvangst in Nederlandse en Belgische visnetten. Deze zeezoogdieren zijn bedreigde soorten en Europa legt de lidstaten op om deze soorten effectief te beschermen en accidentele bijvangst terug te brengen tot minder dan 1%. Tot op heden heeft de Nederlandse, noch de Belgische overheid maatregelen getroffen om de Europese regelgeving toe te passen en de bijvangst van zeezoogdieren terug te dringen.

Bijvangst wordt getolereerd; vissers worden niet verplicht om “pingers” te gebruiken – toestellen die bevestigd worden aan de netten om zeezoogdieren door middel van geluid af te schrikken en te verjagen – of om bijvangst te melden bij de overheid, terwijl de Europese regelgeving hierop aandringt.

Wetenschappers hebben ontdekt dat de helft van de bruinvissen die op de Nederlandse kust aanspoelen, slachtoffer werden van bijvangst en met name verdronken in warrelnetten of zogenaamd “staand want”. Deze netten worden gebruikt in de recreatieve strandvisserij.

Naar aanleiding van alarmerende cijfers van bruinvissen die verdronken in netten, vroeg Sea Shepherd Europe in 2006 aan de bevoegde ministers voor visserij (Nederland en België) om maatregelen te treffen en bepaalde types van warrelnetten te verbieden. Tot op heden hebben we geen reactie ontvangen.

In november en december 2008 werden zwaar verminkte bruinvissen op de stranden van Ouddorp (Goeree) gevonden. Ook in het kustgebied van de Hondsbossche Zeewering en meest recentelijk op Texel en Vlieland vonden soortgelijke lugubere vondsten plaats.

Per ongeluk gevangen zeezoogdieren worden van oudsher aan stukken gesneden opdat ze niet zouden aanspoelen. Immers hoe meer dieren er als bijvangst gemeld worden, hoe meer kans dat de overheid actie onderneemt en dat gaat ten koste van de visvangst.

Op bovengenoemde stranden werden bruinvissen en zeehonden aan stukken gesneden of verminkt. Sea Shepherd Europe is van mening dat deze gruweldaden op beschermde zeezoogdieren ontoelaatbaar zijn en dat de daders gestopt en gestraft moeten worden.

Sea Shepherd Europe looft een beloning van € 2.000 uit aan degene die de dader(s) van deze gruwelijke verminkingen identificeert.

Tevens eisen we van de overheid dat er eindelijk maatregelen worden getroffen om de bijvangst van beschermde zeezoogdieren te vermijden. Europa verplicht de Nederlandse en Belgische overheid om op te treden, Sea Shepherd Europe eist dat deze verplichtingen nagekomen worden.

bron: www.seashepherd.nl