Bruinvis Grevelingen

Grevelingen, 27 september 2008 – Ron Erlings stuurde ons een overzicht van zijn ontmoetingen met een bruinvis op de Grevelingen.

In de afgelopen tijd heb ik ze 3 keer gezien.
1. oct. 2007 vanaf het eiland Dwars in de weg is hij ca. 3 kwartier meegezwommen richting Bruinisse.
2. 15 juni 2008 vanaf Den Osse richting de Archipel gedurende ca. 30 minuten meegezwommen
3. 20 september 2008 voor de haven van Port Zelande heel even naast de boot.

Kom ik ze weer tegen dan zal ik het u weer melden.

Met vriendelijke groet,

Ron Erlings