zeehonden in de grevelingen

Grevelingen, 12 sep 2008 – Naar aanleiding van de waarneming van 5 Gewone Zeehonden op de Archipel in de Grevelingen op 7 sept. j.l, stelt Martijn Verweijen dat er zich blijkbaar een kleine populatie (semi-) permanent heeft gevestigd.

Vooreerst bezorgt hij ons nog 2 aanvullende waarnemingen:

  • 15 juni 2008 een gewone zeehond in de Hals
  • 6 september 2008 twee gewone zeehonden op het schelpenplaatje in het Springersdiep

Het begint erop te lijken, dat een kleine populatie zich (semi-) permanent heeft gevestigd. Het grootste aantal dat ik ooit mocht waarnemen in de Grevelingen was een drietal op het Middelplaatje in de snikhete zomer van 2003, datum weet ik niet meer.

Martijn Verweijen