minder bruinvissen in Nederlandse wateren

2008-08-24-greve-1052Texel, 4 sep 2008 – Sinds 2006 is er een dalende trend in het aantal strandingen en waarnemingen van bruinvissen in Nederland.

In de hele Noordzee leven ongeveer 300.000 bruinvissen. Deze kleine dolfijnachtigen eten vooral kleine, vette vis. Toen er in de Nederlandse wateren nog grote scholen ansjovis voorkwamen was het heel normaal om bruinvissen te zien vanaf de Hollandse kust. Sinds 1950 werden ze steeds zeldzamer, maar vanaf 1995 nemen de waarnemeningen en strandigen opeens weer sterk toe. Onderzoekers vermoeden dat dit te maken had met voedseltekort in de Noordelijke Noordzee. Daar worden grote scholen kleine vis weggevangen om te worden verwerkt tot vismeel.

In 2006 strandden er meer dan 500 bruinvissen op de Nederlandse kust en wezen tellingen uit dat ongeveer tweederde van de hele populatie bruinvissen zich in de Zuidelijke Noordzee bevond. Ook het seizoenspatroon veranderde: was de bruinvis voorheen vooral een wintergast, in 2006 waren alleen nog maar in juni de waarnemingen zeldzaam. In de Oosterschelde verbleef een aantal bruinvissen het hele jaar rond.

Maar in 2007 waren de waarnemingen en strandingen al weer een stuk lager dan in 2006, en deze afname lijkt zich in 2008 door te zetten. Een verklaring  hiervoor is nog niet te geven, maar het lijkt waarschijnlijk dat het ook hier weer gaat om een verandering in het voedselaanbod.

bron: Ecomare Texel